CA / ES / EN / FR

Política de qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció considera que la Gestió de la Qualitat és clau pel futur de FRIGORÍFICS FERRER, i per a la seva excel·lència en el seu àmbit d’aplicació que és la “Manipulació, venda i distribució de productes congelats i peix fresc”. En aquest sentit, la Direcció es compromet amb els següents punts:

  • Orientar tots els esforços de l’activitat en la satisfacció al client i totes les parts interessades com a base de l’èxit, mitjançant la millora contínua.
  • Continuar liderant en el sector alimentari, innovant i creixent de manera responsable i sostenible.
  • Fomentar una actitud oberta, positiva i participativa entre tots els treballadors de l’empresa.
  • Dotar l’empresa de tots els recursos apropiats i necessaris, així com humans i formatius, per aconseguir la màxima eficiència en cadascuna de les àrees de l’activitat complint amb els requisits del producte i el procés.
  • Complir amb tots els requisits legals i normatius en matèria de seguretat alimentària, qualitat del producte, legalitat, autenticitat i d’altres matèries que li siguin d’aplicació.
  • Garantir la màxima qualitat en tots els nostres productes.
  • Treballar en la implementació del pla de la cultura en seguretat alimentària i promoure’n la conscienciació a tots els nivells de l’organització.
  • Treballar per minimitzar l’impacte mediambiental, reduint la generació de residus i apostant per energies renovables i/o menys contaminants.

Gerència, a 17/10/2023