CA / ES

Millora de l’eficiència energètica del sistema de refrigeració a la planta de Vic

"Donar contingut als nostres clients ens encanta!"

ARTICLES

Millora de l’eficiència energètica del sistema de refrigeració a la planta de Vic

Millora de l’eficiència energètica del sistema de refrigeració de FRIGORÍFICS FERRER, SA a la planta de Vic, mitjançant la substitució dels equips existents per nous equips d’elevada eficiència energètica.

Amb l’objectiu de reduir el consum energètic, s’ha modificat les sales de refrigeració i els equips de les cambres de congelació, amb la instal·lació d’equips més eficients energèticament i com a refrigerant del tipus R-717.

El projecte de millora de l’eficiència energètica ha permès aconseguir un estalvi energètic de 29,81 tep per any.

Aquest projecte ha esta subvencionat pel “Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIMES i grans empreses del sector industrial i gestionat per l’Institut Català d’Energia”.

Millora de l’eficiència energètica del sistema de refrigeració a la planta de Vic

Millora de l’eficiència energètica del sistema de refrigeració de FRIGORÍFICS FERRER, SA a la planta de Vic, mitjançant la substitució dels equips existents per nous equips d’elevada eficiència energètica.

Amb l’objectiu de reduir el consum energètic, s’ha modificat les sales de refrigeració i els equips de les cambres de congelació, amb la instal·lació d’equips més eficients energèticament i com a refrigerant del tipus R-717.

El projecte de millora de l’eficiència energètica ha permès aconseguir un estalvi energètic de 29,81 tep per any.

Aquest projecte ha esta subvencionat pel “Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIMES i grans empreses del sector industrial i gestionat per l’Institut Català d’Energia”.