CA

REPARTIDOR/A CARNET B (CAMPANYA D’ESTIU)

"Donar contingut als nostres clients ens encanta!"

ARTICLES

REPARTIDOR/A CARNET B (CAMPANYA D’ESTIU)

La persona seleccionada s’incorporarà a la nostra delegació de Vic per realitzar les tasques següents:

 • Realitzar la distribució de productes als clients segons ruta assignada.
 • Retornar els albarans degudament signats diàriament.
 • Omplir les fulles d’incidències.
 • Realitzar el cobrament als clients al comptat i fer la liquidació a l’arribada.
 • Mantenir el vehicle en condicions òptimes de neteja.
 • Vetllar pel compliment de les normes higiènic-sanitàries corresponents.

Busquem una persona responsable i amb ganes de treballar, activa i dinàmica, amb disponibilitat per fer esforç físic i amb molt bona orientació al client, ja que tractarà amb ell habitualment.

Imprescindible Carnet B i poder acreditar els punts disponibles.

Es valorarà de manera positiva tenir experiència prèvia en conducció i/o repartiment.

Horari: 40h setmanals de dimarts a dissabte en torn intensiu de matí. Possibilitat de fer hores extres els dilluns.

Tipus de contracte: Fixe discontinu (incorporació el 12/03 fins el 28/09) 

Salari: 20.920€ bruts/anuals (14 pagues) + 1.200€ variables (12 pagues).

REPARTIDOR/A CARNET B (CAMPANYA D’ESTIU)

La persona seleccionada s’incorporarà a la nostra delegació de Vic per realitzar les tasques següents:

 • Realitzar la distribució de productes als clients segons ruta assignada.
 • Retornar els albarans degudament signats diàriament.
 • Omplir les fulles d’incidències.
 • Realitzar el cobrament als clients al comptat i fer la liquidació a l’arribada.
 • Mantenir el vehicle en condicions òptimes de neteja.
 • Vetllar pel compliment de les normes higiènic-sanitàries corresponents.

Busquem una persona responsable i amb ganes de treballar, activa i dinàmica, amb disponibilitat per fer esforç físic i amb molt bona orientació al client, ja que tractarà amb ell habitualment.

Imprescindible Carnet B i poder acreditar els punts disponibles.

Es valorarà de manera positiva tenir experiència prèvia en conducció i/o repartiment.

Horari: 40h setmanals de dimarts a dissabte en torn intensiu de matí. Possibilitat de fer hores extres els dilluns.

Tipus de contracte: Fixe discontinu (incorporació el 12/03 fins el 28/09) 

Salari: 20.920€ bruts/anuals (14 pagues) + 1.200€ variables (12 pagues).