CA

Llei dades i dret d’imatge menors

 

 

 

FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U., amb domicili al Carrer Mas de Bigas, 2 (08500) Vic, NIF A.-08555344, telèfon de contacte 938862500 i correu electrònic de contacte legal@fferrer.com, com a responsable del tractament, tractarà les seves dades personals per a gestionar la seva sol·licitut de participació del menor indicat en l’esdeveniment organitzat per l’empresa.   

Amb l’acceptació al tractament de la imatge del menor indicat, aquesta es podrà utilitzar, explotar, representar i reproduir, de forma gratuita i sense restriccions, en fotografies i/o vídeos es podran publicar en  comunicacions internes, a la pàgina web i/o en els perfils de les xarxes socials de l’empresa.  Queden informats que aquest consentiment implica l’acceptació de les polítiques de privacitat de cadascuna de les plataformes de les xarxes socials on es publicaran o cediran les dades personals del menor  (Instagram i Linkedin) i que poden suposar una transferència internacional de dades als servidors d’empresa amb seu als Estats Units d’Amèrica. FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. en cap moment serà responsable del tractament que realiltzin aquestes plataformes.  FRIGORÍFICS FERRER, S.A.U. declina qualsevol responsabilitat que se li pugui exigir, derivada de l’ús, explotació, representació o reproducció d’aquestes per part de tercers sense el seu consentiment explícit.  

Aquests tractament queden legitimats pel consentiment aquí escrit, que podrà retirar-se en qualsevol moment sense que afecti a la licitut del tractament previ a la seva retirada. 

La imatge del menor que han consentit que es publiqui podrà ser accedida per tercers  en cas d’obligació legal, o bé tant pel personal de l’empresa como de tercers subcontractats quan sigui necessari pel compliment  de las finalitats mencionades, com pels usuaris que tinguin accés en els perfils de xarxes socials de l’empresa.

Les seves dades personals es conservaran fins a la finalització de l’esdeveniment organizat per l’empresa. Amb l’acceptació del tractament de la imatge del menor, les seves dades personals es conservaran fins que es revoqui el seu consentiment. En cas de que un dels dos progenitors retirés el seu consentiment, s’entendrà com el consentiment revocat a tots els efectes. .

En qualsevol moment pot solicitar al responsable del tractament el accés a les teves dades personals, la teva rectificació o supressió, o la limitació del teu tractament, o oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, per escrit al domicili postal en el Carrer erecho a la portabilidad de los datos, por escrito en el carrer de Mas de Bigas, 2 (08500) Vic, i correu electrònic de contacte  legal@fferrer.com En cas de no conformitat amb el  tractament de les seves dades, pots presentar una reclamació davant de  la Agencia Española de Protección de Datos, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria (www.aepd.es).