CA / ES

Millora de l’eficiència energètica del sistema de refrigeració a la planta de Mercabarna

"Donar contingut als nostres clients ens encanta!"

ARTICLES

Millora de l’eficiència energètica del sistema de refrigeració a la planta de Mercabarna

Amb l’objecte d’optimitzar i reduir el consum energètic, el present projecte ha consistit en l’optimització del sistema de refrigeració de fred de la planta, amb la substitució dels equips de refrigeració existents amb refrigerant R-507A, per uns més eficients energèticament, amb refrigerant R-717.

A través d’aquest projecte de millora de l’eficiència energètica, s’ha aconseguit un estalvi d’energia elèctrica de 42,13 tep/any, així com, una reducció de les emissions de CO2.

Aquest projecte ha estat subvencionat per part del “Programa d’ajuts per a Actuacions d’Eficiència Energètica a les PIME i grans empreses del sector industrial”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica.

Millora de l’eficiència energètica del sistema de refrigeració a la planta de Mercabarna

Amb l’objecte d’optimitzar i reduir el consum energètic, el present projecte ha consistit en l’optimització del sistema de refrigeració de fred de la planta, amb la substitució dels equips de refrigeració existents amb refrigerant R-507A, per uns més eficients energèticament, amb refrigerant R-717.

A través d’aquest projecte de millora de l’eficiència energètica, s’ha aconseguit un estalvi d’energia elèctrica de 42,13 tep/any, així com, una reducció de les emissions de CO2.

Aquest projecte ha estat subvencionat per part del “Programa d’ajuts per a Actuacions d’Eficiència Energètica a les PIME i grans empreses del sector industrial”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica.