CA

RESPONSABLE DE DISTRIBUCIÓ

"Donar contingut als nostres clients ens encanta!"

ARTICLES

RESPONSABLE DE DISTRIBUCIÓ

La persona seleccionada s’incorporarà al departament d’operacions, a l’àrea de distribució. Les seves funcions principals seran:

 • Organitzar els repartiments de les diferents rutes dels magatzems, supervisant els responsables de distribució al seu càrrec.
 • Optimitzar les rutes de transport utilitzant les eines disponibles per a fer-ne l’anàlisi.
 • Seguiment i revisió dels KPI de distribució.
 • Seguiment del pressupost de distribució.
 • Vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals, higiènic-sanitàries i de qualitat.
 • Organització conjuntament amb caps de ruta dels reforços de vehicles i personal.
 • Recolzament i assessorament en coneixements de distribució.
 • Control de les factures externes (transport extern, proveïdors…).
 • Impulsar l’ús de noves tecnologies.
 • Gestió i desenvolupament del personal del departament (gestió d’un equip de 3 persones directes i d’entre 100 i 120 d’indirectes).

Estem buscant una persona amb un mínim d’estudis d’administració o de logística (CFGS) i amb almenys 3 anys d’experiència en una posició similar. Pensem en una persona amb orientació al client intern i extern, dinàmica, activa, amb capacitat de planificació i organització i resolutiva.

Es valorarà positivament tenir coneixements d’Ofimàtica, Power BI i/o haver treballat amb SAP.

Horari: 40h setmanals, de dilluns a divendres en torn de matí
Tipus de contracte: Indefinit.
Salari: A partir de 40.000€ bruts anuals (14 pagues), negociable segons vàlua.

RESPONSABLE DE DISTRIBUCIÓ

La persona seleccionada s’incorporarà al departament d’operacions, a l’àrea de distribució. Les seves funcions principals seran:

 • Organitzar els repartiments de les diferents rutes dels magatzems, supervisant els responsables de distribució al seu càrrec.
 • Optimitzar les rutes de transport utilitzant les eines disponibles per a fer-ne l’anàlisi.
 • Seguiment i revisió dels KPI de distribució.
 • Seguiment del pressupost de distribució.
 • Vetllar pel compliment de les normes de prevenció de riscos laborals, higiènic-sanitàries i de qualitat.
 • Organització conjuntament amb caps de ruta dels reforços de vehicles i personal.
 • Recolzament i assessorament en coneixements de distribució.
 • Control de les factures externes (transport extern, proveïdors…).
 • Impulsar l’ús de noves tecnologies.
 • Gestió i desenvolupament del personal del departament (gestió d’un equip de 3 persones directes i d’entre 100 i 120 d’indirectes).

Estem buscant una persona amb un mínim d’estudis d’administració o de logística (CFGS) i amb almenys 3 anys d’experiència en una posició similar. Pensem en una persona amb orientació al client intern i extern, dinàmica, activa, amb capacitat de planificació i organització i resolutiva.

Es valorarà positivament tenir coneixements d’Ofimàtica, Power BI i/o haver treballat amb SAP.

Horari: 40h setmanals, de dilluns a divendres en torn de matí
Tipus de contracte: Indefinit.
Salari: A partir de 40.000€ bruts anuals (14 pagues), negociable segons vàlua.